Tủ kính thuốc TBV-03-02

5,000,000 ₫

Phần trên 2 cánh kính mở, có 3 khoang sử dụng, 2 đợt tăng chỉnh được độ cao thấp của khoang sử dụng. Phần dưới 2 cánh Inox mở, có 2 khoang sử dụng, 1 đợt tăng chỉnh được độ cao thấp của khoang sử dụng

  • Chất liệu: Inox
  • Kích thước: 950x450x1800mm
  • Kiểu dáng: 

Tủ bệnh viện TBV-01-00-A

5,136,364 ₫

Tủ kính thuốc có tủ độc. Khung tủ inox định hình

  • Chất liệu: Inox
  • Kích thước: 900x450x1700mm
  • Kiểu dáng: 

Tủ đầu giường TBV-02-01A

1,500,000 ₫

Tủ đầu giường inox ngăn kéo rút gấp tấm. Tủ gấp khung định hình bằng Inox tấm. Có 1 ngăn kéo rút. Có 1 khoang trống sử dụng

  • Chất liệu: Inox
  • Kích thước: 430x330x840mm
  • Kiểu dáng: